MUDr. Jan BRANDEJS
lékař

Adresa:
Střešovická 13
Praha 6
16000
Česká republika

http://www.janbrandejs.cz

Informace: Absolutorium 2. lékařské fakulty UK v Praze v roce 2003. Atestace v oboru všeobecné lékařství pro dospělé v roce 2007. Externí spolupráce s II. interní klinikou Fakultní nemocnice Bulovka.