Další služby

Posouzení zdravotní způsobilosti

Provádíme posuzování zdravotní způsobilosti pro řidičské průkazy, zbrojní průkazy, potravinářské průkazy, posudek pro práci s dětmi apod. (lze objednávat online přes Portál pacienta) 

Pracovnělékařská péče

U registrovaných pacientů kategorie I. s žádostí od zaměstnavatele, výpis z dokumentace pro pracovního lékaře (lze objednávat online přes Portál pacienta)

EKG vyšetření

ABPM (TK Holter) - 24 hodinová monitorace tlaku

Laboratorní odběry

Odběry krve a ostatního biologického materiálu přímo v ordinaci určené dny (středa, pátek 7-9,00).  

CRP(C – reaktivní protein)

Toto vyšetření slouží jako pomocná diagnostika u zánětů (výraznější vzestup u bakteriální infekce než u virové). Vyšetření se provádí odběrem kapky krve z prstu a výsledek je znám do 2 minut. Toto vyšetření pomáhá zabránit zbytečnému podávání antibiotik u virových infekcí.

Streptest

Jedná se o přímé vyšetření na přítomnost antigenu bakterie Streptococcus pyogenes v krku. Příčinou bolestí v krku mohou být infekce virové nebo bakteriální. Infekce virové převažují, nevyžadují podávání antibiotik, léčba je jen úlevová. Infekce bakteriální jsou z 80% způsobeny bakterií Streptococcus pyogenes. K vyléčení je nutné včasné nasazení antibiotik. Dle klinického nálezu v krku nelze typ infekce vždy jednoznačně odlišit. Pokud provedeme tento test při Vaší návštěvě ordinace, není nutné čekat 3 dny na standardní mikrobiologické vyšetření, tímto testem zjistíme přítomnost Streptokoka do 10 min. Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou.